تگ - عرق

آیا عرق کردن هنگام ورزش نشان دهندۀ لاغر شدن است؟

اخیراً شما یک جلسۀ تمرینی را پشت سر گذاشته اید که در آن کلی عرق کرده اید و اگر اشتباه نکنم این از نظر شما یعنی یک جلسۀ تمرینی فوق العاده داشته اید! متخصصان در زمینۀ علم ورزش این قضیه را بارها منتشر کرده اند که ” عرق کردن همیشه یک نشانۀ عالی برای اینکه شما متوجه شوید یک جلسۀ تمرینی خوب داشته اید ، نیست”. اما یک تصور رایج غلط در میان مردم این است که مقدار عرق کردن [...]

سرزمین بدنسازی رد کردن